Grenzsteintrophy 2014

130 / 185  
   
Posing mit Schokolade

(Foto: Thomas)